Prawo kultury

Napisałam podręcznik do angielskiego, w którym wykorzystuję artykuły z gazet. Czy mogę taki podręcznik opublikować?

Na wykorzystanie cudzych artykułów w podręczniku należy albo uzyskać zgodę uprawnionych, albo ograniczyć się do dozwolonego użytku. Przepisy pozwalają cytować cudze utwory bez zgody, jednak wymagają spełnienia szeregu przesłanek, które opisywaliśmy w odpowiedzi na wcześniejsze pytania o cytowanie.

Przy czym, w przypadku podręcznika istnieje przepis szczególny (art. 29 ust. 2 pr. aut.). Podobnie jak ogólny przepis o cytowaniu (art. 29 ust. 1 pr. aut.), pozwala on zamieszczać w nich rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w celach dydaktycznych i naukowych. Jednak w odróżnieniu od przepisu ogólnego przyznaje on twórcy wynagrodzenie. Wobec tego, wydanie podręcznika musi poprzedzać kontakt z uprawnionymi do wykorzystanych artykułów lub reprezentującą ich organizacją zbiorowego zarządzania i opłacenie stosownego wynagrodzenia.

Twórca może oczywiście zrezygnować z pobrania wynagrodzenia. W Internecie można znaleźć wiele artykułów udostępnianych na licencjach Creative Commons, które udzielają bardzo szerokiej zgody na ich wykorzystanie bez konieczności zapłaty wynagrodzenia. Przy czym, nawet licencje CC zawierają obowiązki, o czym pisaliśmy w odpowiedziach na wcześniejsze pytania dotykające licencji CC.