1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chcę sprzedawać program komputerowy ułatwiający analizę map. Mapy pozyskuję z ogólnodostępnych stron WWW, od instytucji państwowych (w ramach dostępu do informacji publicznej lub w ramach innych procedur), jak również z płyty DVD dołączonej do pewnej książki naukowej. Chcę oczywiście wskazać źródło pochodzenia tych map w instrukcji programu. Same mapy będą darmowych dodatkiem do programu, zarabiać będę na sprzedaży programu. Czy takie działanie będzie zgodne z prawem?

Rozpowszechnianie cudzego utworu lub bazy danych (mapy mogą zaliczać się do obu kategorii) wymaga albo uzyskania zgody uprawnionego, albo ograniczenia korzystania do dozwolonego użytku. Nie ma tu przy tym szczególnego znaczenia, czy rozpowszechnianie odbywa się za wynagrodzeniem, czy nieodpłatnie.

W analizowanej sytuacji powołanie się na dozwolony użytek nie wydaje się możliwe. Konieczne jest wobec tego uzyskanie zgody, której nie można domniemywać z faktu publikacji map w Internecie, w postaci książkowej, czy w jakiejkolwiek innej postaci.

Część wskazanych map może stanowić dokumenty lub materiały urzędowe, które są wyłączone spod ochrony prawa autorskiego. Na gruncie prawa autorskiego korzystanie z nich nie wymaga uzyskiwania niczyjej zgody, niemniej jednak taki wymóg wynika często z przepisów szczególnych – np. w odniesieniu do map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Samo uzyskanie dostępu do tych map, nawet w ramach przepisów o dostępie do informacji publicznej, nie jest równoznaczne z uzyskaniem takiej zgody.