Prawo kultury

Można znaleźć wiele wzorów, które krok po kroku mówią, jak stworzyć daną rzecz, np. wyszydełkować serwetkę. Czasami zdarza się, że autorzy wzorów zastrzegają, że można wykonywać egzemplarze tylko na własny użytek, ale nie wolno sprzedawać tych serwetek. Czy mają rację?

Wzory, o których mowa w pytaniu mogą być chronione nie tylko prawem autorskim, ale też prawem własności przemysłowej, jeżeli zostaną zarejestrowane w urzędzie patentowym jako wzory przemysłowe. Istnienie praw z rejestracji można sprawdzić w publicznych bazach danych urzędów. Prawo to pozwala zakazać „wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów” (art. 105 ust. 3 pwp).

Prawo autorskie może natomiast chronić wzory niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane jako wzory przemysłowe. Odpowiedź na zadane pytanie w przypadku wzoru niezarejestrowanego, ale stanowiącego chroniony prawem autorskim utwór jest jednak mniej oczywista. Wszystko zależy bowiem od tego, czy w wytworze powstałym w wyniku skorzystania z wzoru można doszukać się indywidualnej twórczości twórcy wzoru, a nie tylko twórczości osoby stosującej ten wzór. W wielu wypadkach tak będzie, ale nie zawsze tak być musi. Jeżeli tak jest, to oznacza, że korzystanie z wytworu stanowi wkroczenie w prawa twórcy wzoru, na co potrzebna jest jego zgoda. Może on wtedy udzielić jej czyniąc różne zastrzeżenia.