Prawo kultury

Do kogo należą prawa autorskie zdjęć rentgenowskich lub rezonansu magnetycznego? Chciałabym stworzyć (i rozpowszechniać) utwór wykorzystujący obrazy mojego własnego ciała, które dostałam na CD wraz z wynikami innych badań. Czy powinnam zapytać o zgodę szpital lub autora zdjęć?

Prawa autorskie należą do tego, kto wniósł do dzieła wkład swojej indywidualnej twórczości. Osoby wykonujące zdjęcia wymienione w pytaniu, podobnie jak np. fotografowie wykonujący zdjęcia do dowodu lub paszportu nie mają wielkiej swobody twórczej. Czasami wręcz muszą dostosować się do ściśle określonych wytycznych wykonywania takich zdjęć. Nie można jednak wykluczyć, że nawet w ramach takich ściśle określonych ram pewna twórczość jest możliwa, a z utworem chronionym prawem autorskim mamy do czynienia nawet w przypadku wniesienia minimalnej twórczości. Podobne rozumowanie można zastosować do samej fotografowanej osoby, bo przecież ona sama może także wnieść do takiego zdjęcia własną twórczość, a w efekcie otrzymalibyśmy utwór współautorski.

Jakkolwiek brzmi to paradoksalnie, przyjęte w obecnym prawie autorskim niskie kryterium twórczości powoduje, że zgoda szpitala lub autora może być konieczna. Szpital jest tu bowiem najprawdopodobniej podmiotem autorskich praw majątkowych (jako pracodawca techników), a samym technikom przysługują autorskie prawa osobiste. Zgoda nie będzie wymagana tylko wtedy, gdy osoba wykonująca zdjęcie żadnej twórczości do niego nie wniosła.