Prawo kultury

Na jakiej podstawie prawnej działają serwisy udostępniające fragmenty dzwonków do telefonów przesyłane przez użytkowników? Czy serwis tego typu można legalnie otworzyć w Polsce, bez podpisywania umów z organizacjami zbiorowego zarządzania?

Istnieje wiele możliwości prawnego uregulowania działania serwisów tego typu, a każdy z nich może działać na trochę innej zasadzie.

Dość popularną formą prawną jest jednak oparcie działania serwisu o tzw. bezpieczną przystań dla usług hostingowych. Takie usługi, w największym skrócie, polegają na udostępnianiu użytkownikom miejsca na serwerze. Uważa się, choć to stanowisko bywa kwestionowane, że w takim wypadku to użytkownik, a nie hostingodawca rozpowszechnia przechowywane tam materiały. Wobec tego podstawową odpowiedzialność ponosi użytkownik i to on musi wykazać się uprawnieniem do rozpowszechniania materiałów (np. licencją twórcy oraz wydawcy). Hostingodawca natomiast odpowiada jedynie wtedy, gdy zajdą określone przesłanki (takie jak pozyskanie wiedzy o naruszeniu i brak reakcji w postaci zablokowania materiałów rozpowszechnianych z naruszeniem prawa – tzw. procedura notice and takedown, w różnych wersjach funkcjonująca w różnych systemach prawnych).

Możliwość prowadzenia serwisu hostingowego na tej zasadzie istnieje w Polsce, a szczegółowe zasady wyłączenia odpowiedzialności zawiera w tym wypadku art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obecnie toczy się jednak dyskusja na temat nowelizacji tych przepisów, a ponadto trwa proces wydawców przeciwko serwisowi chomikuj.pl. Te wydarzenia mogą w istotnym zakresie wpłynąć na działalność serwisów hostingowych i im podobnych.

W przypadku ustalenia, że to jednak podmiot prowadzący serwis musi się wykazać uprawnieniem do rozpowszechniania utworów, to takie uprawnienie (licencję) może on uzyskać albo od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania, albo od uprawnionych (każdego z nich) bezpośrednio.