1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Na potrzeby akcji promocyjnej będziemy zamawiać w firmie świadczącej usługi kaligraficzne wykonanie specjalnych, odręcznie wykonanych bilecików z tekstem życzeń zamówionych przez Klienta. Czy dobrze rozumiem, że taki bilecik będzie Utworem i należałoby w umowie zawrzeć zapisy o przekazaniu autorskich praw majątkowych i osobistych?

Sam fakt odręcznego wykonania nie przesądza, że dzieło staje się utworem. Konieczne jest, aby prowadziło to do wniesienia wkładu indywidualnej twórczości. Przy czym, nawet minimalny wkład prowadzi do powstania utworu. Wobec tego, wiele osób dla bezpieczeństwa przyjmuje, że nabywane dzieło jest utworem i na wszelki wypadek zawiera w umowach postanowienia regulujące kwestie prawno-autorskie. Regulacja ta nie musi polegać na przeniesieniu tych praw, ale jest to niewątpliwie najbardziej proste i korzystne rozwiązanie z punktu widzenia nabywcy dzieła.