1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Zakupiłam chroniony prawami autorskimi zestaw pytań egzaminacyjnych do specjalistycznego egzaminu, pytania są po angielsku (brak jest tłumaczenia polskiego) – planuję je przetłumaczyć na język polski. Czy i komu, mogę je udostępnić w ramach (bez pobierania opłat) by nie złamać zapisów prawa autorskiego?

W ustawie o prawie autorskim znalazły się przepisy pozwalające na udostępnianie utworów już rozpowszechnionych w kręgu osób bliskich. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pr. aut. bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Ustęp 2 tego przepisu stanowi, że zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
Oznacza to, że sam twórca tłumaczenia na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego może udostępnić egzemplarze stworzonego przez siebie przekładu (utworu) osobom z kręgu wspomnianych w przepisie.

Należy tu jednak pamiętać, że tłumaczenie jest utworem zależnym, tzn. powstałym jako „przeróbka” innego utworu. W myśl art. 2 ust. 1 pr. aut. rozporządzenie tłumaczeniem i korzystanie z niego wymaga zezwolenia twórcy utworu pierwotnego – oczywiście przy powyższej interpretacji nie dotyczy to wspomnianego użytku osobistego.

Nie jest jednak wykluczona bardziej restrykcyjna wykładnia powyższych przepisów. Można tu twierdzić, że skoro art. 23 pr. aut. mowa jest o utworach rozpowszechnionych – tzn. za zgodą twórcy udostępnionych publicznie – i dla rozpowszechniania tłumaczenia wymagana jest zgoda twórcy oryginału, to do czasu uzyskania jego zgody nie będzie można udostępnić tłumaczenia osobom z kręgu pozostających w związku osobistym. Niemniej jednak, wydaje się, że skoro art. 23 pr. aut. daje możliwość korzystania z utworów rozpowszechnionych, to tym bardziej dotyczy to utworów, których twórca jeszcze nie udostępnił szerszej publiczności.