Prawo kultury

Pytanie dotyczy przygotowania montażu do filmu na konkurs o mieście Piekary Śląskie. W swoim montażu chciałbym wykorzystać kilkusekundowe fragmenty filmu (bez dźwięku) dokumentalnego „Salve Regina”, który ktoś udostępnił w serwisie YouTube. Czy taka stara produkcja nadal jest objęta prawem autorskim?

Czas ochrony praw autorskich do utworów audiowizualnych wskazano w art. 36 pkt. 4 pr. aut. i wynosi on 70 lat od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego. Jest więc teoretycznie możliwe, że autorskie prawa majątkowe do wspomnianego filmu jeszcze nie wygasły.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca wprowadził tzw. prawo dozwolonego cytatu. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pr. aut. wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Ocena dozwolonego zakresu zapożyczania z cudzego dzieła będzie dokonywana zawsze indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przypadku, w ustawie nie wskazano żadnych kryteriów ilościowych dozwolonego cytatu. Dokonując jej należy brać pod uwagę treść art. 35 pr. aut., w który stanowi, że dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Przy spełnieniu powyższych przesłanek nie wymaga się w celu cytowania zgody twórcy.