Prawo kultury

Co się dzieje, jeśli autor publikujący pod pseudonimem umiera, nigdy nie wyjawiwszy swojej prawdziwej tożsamosci? Dzieła przechodzą do domeny publicznej?

Publikowanie pod pseudonimem nie pozbawia autora ochrony przewidzianej w prawie autorskim. Jeżeli autor nie ujawnił swojej tożsamości i nie można jej ustalić bez wątpliwości na podstawie pseudonimu, to 70-letni termin wygaśnięcia ochrony liczy się nie od daty śmierci autora, lecz od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu (art. 36 pkt 2 pr. aut.).