1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chcę prowadzić bloga o sztuce wielkoformatowej w przestrzeni architektonicznej (na całym świecie). Są to instalacje, rzeźby, murale etc. Czy dla ilustrowania dorobku artysty mogę wykorzystywać zdjęcia dzieł sztuki zamieszczone w internecie (nie wszędzie mogę sama pojechać i sfotografować dzieło).

Fotografia zawiera zazwyczaj dwa osobne przedmioty praw autorskich. Chronionym utworem może być sam fotografowany obiekt (tu: dzieło sztuki). Poza tym, utworem może być sama fotografia, jeżeli obiekt sfotografowano w sposób twórczy.

Umieszczenie fotografii na blogu wymaga uzyskania zgód osób, którym przysługują prawa do tej fotografii, jak również i do fotografowanych utworów. Przy czym, art. 33 pkt 1 pr. aut. pozwala rozpowszechniać „utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku.” Jeżeli zatem fotograf nie wniósł do fotografii wkładu twórczego, to fotografia utworu znajdującego się w publicznej przestrzeni może być opublikowana bez niczyjej zgody.

Problem w tym, że do objęcia ochroną wystarcza nawet minimalny wkład twórczy. Z kolei art. 33 pr. aut. podlega ocenie przez pryzmat klauzul generalnych art. 35 pr. aut., zgodnie z którym „dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.” Przepis ten prowadzi niektórych np. do wniosku, że nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie utworu nawet jeżeli mieści się w to którymś z pozostałych przepisów o dozwolonym użytku (tu: art. 33). Trzeba podjąć zatem próbę oceny, czy blog będzie zgodny nie tylko z art. 33, ale też 35 – co oczywiście jest trudne z uwagi na enigmatyczność zawartych tam klauzul generalnych.