Prawo kultury

Prowadzę fp pewnej instytucji. Niestety „ktoś” założył również profil prywatny tej instytucji, na którym umieszcza treści psujące nasz wizerunek. Ani ta osoba, ani administracja serwisu nie odpowiadają na nasze wezwania. Czy nie jest to swego rodzaju „kradzież” i podszywanie się pod instytucję?

Opisanych w pytaniu działań nie można określić jako „kradzież”, ale mogą one stanowić naruszenie przysługujących instytucji praw. Na przykład, zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym przysługuje ochrona ich dóbr osobistych, takich jak dobre imię i wizerunek. Istnieje osobna ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakazująca np. wprowadzania w błąd. Opisane działania mogą wypełniać znamiona zniesławienia lub zniewagi. Nie można oczywiście z góry przesądzić, że wszystkie te przepisy mają tu zastosowanie, a każdy z nich należy oceniać m.in. przez pryzmat konstytucyjnej wolności słowa.

Serwisy społecznościowe powołują się zazwyczaj na tzw. „bezpieczną przystań”, czyli – w największym skrócie – przepis wyłączający ich odpowiedzialność związaną ze znajdującymi się tam treściami, dopóki dopóty o takich treściach nie zostaną w sposób wyraźny poinformowane. Głównym odpowiedzialnym w takim przypadku jest użytkownik zamieszczający daną treść. Serwis odpowiada dopiero wtedy, gdy pomimo otrzymania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia nie dokona niezwłocznego zablokowania „bezprawnych danych”. Taka jest polska regulacja, której niekoniecznie podlegają zagraniczne serwisy. Regulacje innych państw – choć podobne – mogą różnić się co do szczegółów.

Brak odpowiedzi na wezwania w sytuacji, w której działania istotnie wypełniają znamiona konkretnego naruszenia prawa (co należałoby szczegółowo zweryfikować) uzasadnia wystąpienie na drogę sądową.