1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Szkolne przedstawienie zostało zarejestrowane kamerą. W trakcie przedstawienia pojawiły się trzy podkłady muzyczne – jeden remiks utworu polskiego (utwór oryginalny znajduje się w public domain) – podkład do tańca dzieci oraz dwa fragmenty utworów współczesnych jako podkład do dziecięcego pokazu mody. Czy możemy umieścić to nagranie na szkolnej stronie www?

W opisanej w pytaniu sytuacji problem prawny pojawia się już na etapie wykorzystania utworów podczas przedstawienia, a nie dopiero przy umieszczaniu nagrania w Internecie.

Art. 31 prawa autorskiego pozwala bez zezwolenia twórcy wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory m.in. podczas imprez szkolnych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia. Przepis ten pozwala tylko na wykonywanie (zagranie, zaśpiewanie), a nie na odtwarzanie utworów („puszczenie” z płyty, komputera itd.).

Przepisem pozwalającym na odtwarzanie utworów w szkole bez zgody twórcy jest art. 27 pr. aut., ale wymaga on, aby mieściło się to w celach dydaktycznych szkoły. Jest możliwe, że szkolne przedstawienie mieści się w tych celach, ale nie można tego zakładać automatycznie. Jeszcze inną podstawą wykorzystania utworów w trakcie przedstawienia może być art. 29 o dozwolonym cytacie, o ile zostały spełnione określone w nim przesłanki (patrz link poniżej).

Ani art. 31, ani art. 27 nie pozwala umieszczać cudzych utworów w Internecie, nawet jeżeli zostały one wcześniej wykorzystane zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli natomiast utwór znalazł się w przedstawieniu w ramach dozwolonego cytatu, to nagranie takiego przedstawienia może być zamieszczone w Internecie. Jest tak dlatego, że art. 29 nie zawiera ograniczeń występujących w tych poprzednich przepisach. Jednocześnie jednak, zawiera on dość liczne przesłanki, które wszystkie muszą być spełnione, aby cytat był dozwolony.