1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jestem projektantem graficznym i podpisałem umowę przenoszącą na zamawiającego prawa autorskie na wielu polach eksploatacji oraz prawa do korzystania z opracowań. Czy jestem wobec tego zobowiązany do przekazania mu tzw. plików źródłowych?

Pełna odpowiedź na powyższe pytanie nie jest możliwa bez znajomości całej treści umowy oraz okoliczności towarzyszących jej zawarciu i wykonywaniu. Ogólnie jednak rzecz ujmując, określenie pól eksploatacji oraz zakresu uprawnień (objęcie umową także prawa do korzystania z opracowań) jest niezależne od określenia przedmiotu umowy oraz sposobu (postaci) jego dostarczenia. Jeżeli z umowy ani towarzyszących jej okoliczności nie wynika wyraźnie, że dostarczony ma być plik źródłowy, to zamawiającemu będzie trudno wykazać, że taka postać ma istotnie być dostarczona. Sam fakt zastrzeżenia praw do modyfikacji nie oznacza, że wykonawca ma dostarczyć utwór w postaci, w której takie modyfikacje będą ułatwione. Zamawiający może jednak próbować argumentować, że prawo do modyfikacji w pewien sposób implikuje dostarczenie modyfikowalnej postaci, zwłaszcza w przypadku, gdy bez tego modyfikacje byłyby nie możliwe w ogóle lub wymagające nieproporcjonalnych nakładów.