1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych mogę zamieścić klauzulę, że zamiast wynagrodzenia autorowi przysługuje ekwiwalent w postaci zamieszczenia w wydawanym przez nasze wydawnictwo czasopiśmie, reklamy przedsiębiorstwa autora?

Osoba, której przysługują majątkowe prawa autorskie może zezwolić na korzystanie z nich albo przenieść je odpłatnie lub nieodpłatnie. Odpłatność można w umowie wyrazić poprzez kwotę pieniężną, albo jakiekolwiek inne świadczenie. Musi to jednak być wyraźnie uregulowane, gdyż „jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu” (art. 43 ust. 2 pr. aut.).

Strony nie mają całkowitej swobody w ustalaniu wysokości wynagrodzenia. Zgodnie z art. 44 pr. aut., „w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.”

Wynagrodzenie autora poprzez reklamę w czasopiśmie musi uwzględniać te uwarunkowania. Co istotne, powyżej wskazujemy tylko kwestie wynikające z prawa autorskiego, a np. przepisy podatkowe i ich interpretacja powodują, że umowy „barterowe” mogą niezależnie wymagać uwzględnienia osobnych postanowień.