1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Maluję obrazy i często inspiracją do nich są fotografie z gazet, książek itp. Bywa, że dość wiernie przenoszę je na obraz. Czy zorganizowanie wystawy (galeria, dom kultury) albo sprzedaż tych obrazów naruszałyby prawo autorskie?

Jeżeli cudze fotografie są tylko inspiracją, to wystawianie lub sprzedaż obrazów nie wymaga zgody autorów tych fotografii. Wierne przeniesienie fotografii na obraz wykroczy jednak zwykle poza inspirację i będzie stanowiło opracowanie, albo po prostu kopię fotografii. Opracowanie powstanie wtedy, gdy przeniesienie ma charakter twórczej modyfikacji fotografii. Kopie i opracowania można tworzyć do „szuflady”, ale już ich wystawienie lub sprzedaż będzie wymagało zgody autorów oryginałów.

W pewnym sensie, pomiędzy utworem inspirowanym a opracowaniem lub prostą kopią leżą „utwory z zapożyczeniami”. Jeżeli zapożyczenia nie przekraczają granic dozwolonego cytatu (w ramach którego mieszczą się takie „prawa gatunku twórczości” jak np. pastisz lub parodia), to korzystanie z utworów zawierających zapożyczenia nie będzie wymagało niczyjej zgody, gdyż mamy do czynienia z dozwolonym użytkiem.

W praktyce niestety bardzo trudno ustalić granice pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami utworów.