1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Od wielu lat w kilka osób tworzyliśmy wspólnie projekty wnętrz oraz architektury. W pewnym momencie postanowiliśmy się rozejść. Problemów jest wiele, a jednym z nich to kto jest autorem całego portfolio? Na projekt składa się idea, pomysł, model, rzuty, przekroje, elewacje, plan zagospodarowania, wizualizacje. Kto i w jakim stopniu może posługiwać się dorobkiem 7 lat pracy?

Prawo autorskie nie chroni idei, a jedynie sposób ich wyrażenia. Nie można zatem przypisywać sobie praw autorskich do idei i pomysłów zawartych w projektach. Problemem jest często odróżnienie niechronionych idei od sposobu wyrażenia, co jest szczególnie trudne właśnie w różnego rodzaju utworach użytkowych takich jak projekty architektoniczne.

W opisanej sytuacji dodatkowym problemem jest fakt współdziałania kilku osób. Prawo autorskie przysługuje twórcy, czyli osobie, która wniosła do danego utworu wkład swojej własnej, indywidualnej twórczości. Jeżeli kilka osób wniosło współtworzyło jedno dzieło, to prawa przysługują im wspólnie (każdy z nich ma udział w autorskich prawach majątkowych). W takim wypadku, zgodnie z art. 9 ust. 3 pr. aut., do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców. Współtwórca może samodzielnie dysponować jedynie swoją, mającą samodzielne znaczenie, częścią utworu (art. 9 ust. 2 pr. aut.), jeżeli taką część istotnie da się wyodrębnić.