Prawo kultury

Chcę wydać książkę, w której wykorzystam grafikę na licencji CC-BY. Czy jeżeli autor grafiki cofnie licencję, będę musiał wycofać nakład?

Licencje udzielone na czas nieoznaczony, a takie są licencje CC, można wypowiadać. O ile jednak udzielenie licencji CC następuje dość „automatycznie” – przez odpowiednie oznaczenie utworu przez autora oraz rozpoczęcie korzystania z utworu przez licencjobiorcę, to już jej wypowiedzenie w taki automatyczny sposób (np. przez usunięcie oznaczenia na stronie, która jest pierwotnym źródłem utworu) nie wydaje się możliwe. Ponieważ licencja to umowa, która wiąże konkretne strony, to oświadczenie woli zawierające wypowiedzenie musi dotrzeć do drugiej strony umowy. Udowodnienie, że wypowiedzenie dotarło poprzez samo tylko opublikowanie oświadczenia na stronie będzie trudne.

Licencje CC nie określają terminów wypowiedzenia, wobec czego stosuje się termin ustawowy, który w polskim prawie autorskim został określony jako „na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego”.