1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jesteśmy wydawcą kwartalnika. Od kolejnego numeru chcemy w naszej publikacji umieścić adnotację: „Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.” Czy możemy to zrobić samodzielnie, czy musimy zwrócić się do sądu o umieszczenie takiej noty?

Zastrzeżenia takie, jak zacytowane w pytaniu to dość często spotykane obok „not copyright”, relikty nieistniejącego już obowiązku zachowania pewnych formalności w celu uzyskania ochrony prawno-autorskiej. Historyczny rys zagadnienia jest bardzo dobrze opisany na Wikipedii, gdzie można także znaleźć odnośniki do dalszej literatury tematu.

Zastrzeżenia tego typu nie mają obecnie skutku prawnego w tym sensie, że prawo autorskie chroni utwory od momentu ich ustalenia bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń, rejestracji, oznaczania. Tak szerokie zastrzeżenia jak sformułowane w pytaniu nie są skuteczne także w tym sensie, że przepisy prawa autorskiego zawierają określone ustawowe swobody użytkownika (dozwolony użytek, wyczerpanie prawa), które pozwalają w niektórych przypadkach korzystać z utworu na różne sposoby.

Nie jest zatem prawdą, że zawsze zabronione jest nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów utworu, gdyż bez zgody uprawnionego, w określonych w ustawie przypadkach, można cudzy utwór cytować lub przedrukowywać. Także wykonywanie kopii różnymi metodami jest możliwe np. w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz w niektórych przypadkach dozwolonego użytku publicznego (np. zachowanie zbiorów przez biblioteki).

Brak prawnej skuteczności tego typu notek nie oznacza oczywiście, że nie mogą one być umieszczane. Prawo tego nie zabrania, ale już podawanie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd może okazać się naruszeniem prawa. W Polsce, UOKiK wydawał już decyzje nakazujące producentom zmianę tego typu oznaczeń tak, aby nie ukrywały one informacji o przepisach o dozwolonym użytku.

W każdym bądź razie, umieszczenie takiej informacji nie wymaga zwrócenia się do żadnego sądu. Autor bądź wydawca może samodzielnie opatrywać swój utwór różnymi informacjami.