Prawo kultury

Czy mogę opublikować pracę zgłoszoną wcześniej na konkurs na logotyp (znak handlowy) pewnej firmy, w przypadku, gdy praca nie zostanie wyłoniona jako zwycięska a regulamin konkursu tego nie zabrania?

O tym, co autor może zrobić ze swoim własnym utworem decydują dwie kwestie.

Po pierwsze, czy autor przeniósł na kogoś autorskie prawa majątkowe lub zobowiązał się do powstrzymania się od korzystania w określony sposób (np. w umowie licencyjnej lub innej umowie, której częścią może być np. regulamin konkursu).

Po drugie, czy utwór zawiera przedmioty, do których prawa należą do innych osób.

Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to jak widać zwycięstwo w konkursie lub jego brak samo w sobie nie determinuje możliwości dalszego korzystania z utworu. Bardziej istotne jest to, jakie ograniczenia nakłada regulamin konkursu, np. w związku z uczestnictwem lub wygraną. W omawianym przykładzie takich ograniczeń nie ma. Nie ma też informacji o zawarciu innego rodzaju umów w odniesieniu do utworu. Z tego punktu widzenia, twórca nie będzie zatem ograniczony.

Przygotowanie projektu logotypu przedsiębiorcy może wiązać się z wykorzystaniem w ten lub inny sposób przedmiotów, do których prawa przysługują temu przedsiębiorcy. Będzie to na przykład jego nazwa (firma), marka, znak towarowy itd. Są to dobra chronione na różne sposoby np. przepisami o dobrach osobistych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawem własności przemysłowej. To, czy samodzielna publikacja utworu jest możliwa zależeć będzie od tego z jakim konkretnie przedmiotem (i w konsekwencji reżimami ochrony) mamy do czynienia, a także od tego, w jakich okolicznościach następuje publikacja.