Prawo kultury

Planuję wysłać swoje wiersze (które kilka lat temu opublikowałam w Internecie na forum literackim, ale po jakimś czasie je usunęłam) do redakcji pewnego magazynu literackiego. Czy to zgodne z prawem?

Twórca może swobodnie i wielokrotnie rozpowszechniać swoje utwory, o ile nie przeniósł do nich praw albo nie zobowiązał się do ograniczenia tej swobody (np. udzielając licencji wyłącznej). Sam fakt umieszczenia twórczości na forum internetowym nie powoduje takiej sytuacji. Przeniesienie praw oraz licencja wyłączna wymagają formy pisemnej (własnoręcznego podpisania umowy) pod rygorem nieważności. Warto jednak zawsze szczegółowo zapoznać się z regulaminem danego serwisu internetowego.

Niezależnie od powyższego, należy zapoznać się z zasadami przyjmowania do druku stosowanymi przez wydawcę magazynu. Może on wymagać, aby utwory nie były wcześniej podane do publicznej wiadomości. W zależności od sposobu sformułowania takiego wymagania, wcześniejsze udostępnienie wierszy na forum może uniemożliwić ich wydanie w określonym magazynie literackim.