1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jestem twórcą muzyki, autorem tekstów utworów słowno-muzycznych i ich artystą wykonawcą. Chcę wydać płytę, której nagranie finansuje przyszły wydawca. Do tego jednak ogranicza się jego aktywność. Do jakich praw muszę udzielić licencji? Wydawca chce licencji wyłącznej do artystycznego wykonania i licencji do praw producenta fonogramu. Czy nie powinienem udzielić również licencji do praw autorskich i czy w związku z przeznaczeniem na nagranie środków finansowych wydawca nie jest producentem z mocy prawa? Komu przysługiwać będą gromadzone przez ozz tantiemy?

Jeżeli wydawca zamierza dokonywać eksploatacji płyty (np. dystrybuować ją), to powinien dysponować stosowną licencją (lub nabyć prawa) nie tylko do artystycznych wykonań, ale też do utworów. Wskazane w umowie pola eksploatacji muszą odpowiadać faktycznemu zakresowi eksploatacji płyty. Udzielenie wydawcy licencji wyłącznej oznaczać będzie, że takiej samej licencji nie można będzie udzielić jakiemuś innemu podmiotowi. Jeżeli umowa nie obejmie wszystkich praw koniecznych do eksploatacji płyty, wydawca będzie musiał zawrzeć kolejną umowę dającą mu całość tych uprawnień.

Wydawca musi uzyskać licencję lub nabyć prawa pokrewne do fonogramu, jeżeli sam nie jest producentem. Prawa pokrewne do fonogramu istotnie przysługują z mocy prawa producentowi, przez którego rozumie się zwykle podmiot ponoszący finansowy i organizacyjny nakład wytworzenia fonogramu. W konkretnej sytuacji może być jednak trudno ustalić, kto takim producentem faktyczne jest, zwłaszcza gdy np. część nakładu organizacyjnego ponosi we własnym imieniu inny podmiot. To być może jest powodem, dla którego producent chce uzyskać wyraźną licencję na prawa do fonogramu.

Tantiemy gromadzone przez OZZ przysługują osobie, do której należą prawa majątkowe (odpowiednio, w zależności od OZZ – autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne). Istnieją także sytuacje, w których tantiemy przysługują zawsze twórcy, niezależnie od ewentualnego przeniesienia praw na inne podmioty.