1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Świadczę usługi personalizowania przedmiotów. Na przykład, dostarczone przez klienta logo znanej firmy (BMW, Ford, itd.) nanoszę na przedmiot typu brelok. Chciałbym pokazać przyszłym klientom przykłady wykonanych przedmiotów, na zdjęciach, które samodzielnie robię – czy mogę to robić bez uzyskiwania zgody właściciela logo?

Logotypy znanych, a nawet i mniej znanych przedsiębiorców są zazwyczaj zarejestrowanymi znakami towarowymi. Oznacza to, że zakazane jest korzystanie z tych logotypów m.in. poprzez oznaczanie nimi towarów. Zakaz ten dotyczy jednak tylko towarów, dla których dany znak został zarejestrowany (o wyborze towarów decyduje uprawniony, wskazując je w zgłoszeniu, a ostatecznie urząd patentowy wskazując je w decyzji o rejestracji znaku). Dość powszechną praktyką jest rejestrowanie logotypu dla bardzo szerokiego zakresu towarów – nie można przyjmować, że logotyp marki samochodu będzie chroniony tylko w przypadku, gdy umieszczony będzie na samochodzie.

Istnieje też szczególny reżim ochronny tzw. „renomowanych znaków towarowych”, które są chronione nawet w odniesieniu do towarów, dla których nie zostały zarejestrowane.

Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia problematyczne jest nie tylko reklamowanie omawianej tu usługi, ale nawet sama usługa.