1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

W 1998 roku brałem udział w nagraniu płyty z muzyką klasyczną jako twórca/współtwórca wraz z 4 innymi osobami. Płyta została jednorazowo wydana przez Fundację i nie była przedmiotem obrotu komercyjnego. Obecnie chciałbym wznowić płytę stając się wydawcą. Okazało się jednak, że fundacja, która pierwotnie wydała płytę nie istnieje (nie została nawet zarejestrowana w KRS po reformie systemu rejestracji fundacji w 2000 roku), a człowiek który to wtedy organizował przebywa na stałe w nieustalonym miejscu w Europie. Jak i czy można zgodnie z prawem wznowić płytę?

Wznowienie płyty wymaga uzyskania zgód wszystkich osób, którym przysługują do niej prawa. Będą to twórcy (jeżeli chodzi o współczesną muzykę klasyczną lub współczesne opracowanie muzyki z domeny publicznej), artyści wykonawcy oraz producent fonogramu. Przy czym, konieczne jest uzyskanie zgód osób, którym te prawa przysługują obecnie, bo mogły one zostać przeniesione na inne podmioty. Nie jest wykluczone, że przy pierwszym wydaniu płyty wszystkie prawa zostały przeniesione na Fundację. Nie oznacza to jednak od razu, że uzyskanie zgody będzie łatwiejsze, gdyż opisane w pytaniu okoliczności pozwalają przypuszczać, że obecny podmiot tych praw może być bardzo trudny do ustalenia. Fundacja mogła np. zostać zlikwidowana, a jej majątek sprzedany różnym osobom. W takich sytuacjach prawa mogą należeć do osób, których odnalezienie jest praktycznie niemożliwe.