1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

W ramach DKFu chciałbym zorganizować odpłatny pokaz filmu, który wg prawa amerykańskiego znajduje się w domenie publicznej. Film ten został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych i tam, każdy może używać go bez ograniczeń. Jeżeli jednak do obliczania czasu ochrony zastosować prawo polskie, to film ten byłby nadal chroniony. Interesuje mnie czy jego wyświetlenie w polskim DKFie będzie legalne i czy jestem zobowiązany gdzieś to zgłosić czy gdzieś coś wpłacić.

Utwory „zagraniczne” (por. art. 5 pr. aut.) są chronione polskim prawem autorskim jeżeli tak wynika z wiążących Polskę umów międzynarodowych. Jedną z takich umów jest konwencja berneńska, która w art. 7 ust. 8 wymaga określania czasu ochrony według prawa państwa, w którym tej ochrony się dochodzi (czyli np. prawo polskie w przypadku wytoczenia powództwa w Polsce). Jednakże, czas ochrony w takim wypadku nie może przekroczyć czasu wynikającego z prawa miejsca pochodzenia utworu. Ponieważ polskie prawo autorskie nie przewiduje odstępstw od zasady wynikającej z art. 7 ust. 8 konwencji berneńskiej, to utwór, którego ochrona wygasła w USA także w Polsce powinien być uznawany za należący do domeny publicznej. Pewnym ograniczeniem korzystania z domeny publicznej są opłaty przewidziane w art. 40 pr. aut., ale opłata ta nie ma zastosowania w odniesieniu do utworów audiowizualnych.