1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy potrzebuję zgody autorów rozpowszechnionych utworów na odczytanie ich fragmentów podczas oficjalnej uroczystości organizowanej przez instytucję kultury? Impreza jest niebiletowana, ma charakter gali poświęconej patronowi. Czy ma znaczenie, czy osoby czytające fragmenty utworów otrzymują wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 31 pr. aut. „wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.”

Z powyższego przepisu jasno wynika, że nieosiąganie korzyści majątkowych oraz brak wynagrodzeń dla artystów wykonawców (tu: osób czytających fragmenty utworów) to okoliczności, które muszą zaistnieć, aby można było się na ten przepis powoływać. Dodatkowo konieczne jest, aby wydarzenie można było zaliczyć do jednej z następujących kategorii: ceremonia religijna, impreza szkolna bądź akademicka. Uroczystość organizowana przez instytucję kultury raczej nie może być tu zaliczona, ale wszystko zależy od tego jak ostateczne zostanie zorganizowana.

Jeżeli powołanie się na art. 31 nie będzie możliwe, można się ewentualnie zastanawiać, czy podstawą opisanego w pytaniu wykorzystania nie może być jakiś inny przepis o dozwolonym użytku. Być może, wykorzystanie fragmentów może zostać uznane za dozwolone cytowanie (przesłanki dozwolonego cytowania omawialiśmy obszernie w odpowiedziach na wcześniejsze pytania; tu zwracamy uwagę przede wszystkim na obowiązujący w polskim prawie wymóg, aby cytat nastąpił w samoistnym utworze oraz konieczność uzasadnienia cytatu jedną z ustawowych przesłanek).