Prawo kultury

Czy umowa o dzieło może być umowa nieodpłatną, czy autor z którym zawiera się umowę o dzieło może nie otrzymać wynagrodzenia za swoja stworzone dzieło i nieodpłatnie przenieść na instytucje prawa autorskie?

Kodeks cywilny określa, że w umowie o dzieło wynagrodzenie jest elementem koniecznym, więc nieodpłatność wyklucza uznanie umowy za umowę o dzieło. Ale jest możliwe, aby autor stworzył utwór nieodpłatnie i również nieodpłatnie przeniósł prawa autorskie na zamawiającego. Z punktu widzenia kodeksu cywilnego taka umowa będzie pewnie podlegała przepisom umowy o darowiźnie, choć prawnicy toczą co do tego dyskusje. Z punktu widzenia praw autorskich, umowa przenosząca prawa autorskie może przewidywać, że przeniesienie następuje nieodpłatnie. Konieczne jest, aby nieodpłatność była w umowie wyraźnie zastrzeżona, gdyż w przeciwnym wypadku prawo autorskie nakazuje zapłatę twórcy wynagrodzenia.