1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy umowa o dzieło może być umowa nieodpłatną, czy autor z którym zawiera się umowę o dzieło może nie otrzymać wynagrodzenia za swoja stworzone dzieło i nieodpłatnie przenieść na instytucje prawa autorskie?

Kodeks cywilny określa, że w umowie o dzieło wynagrodzenie jest elementem koniecznym, więc nieodpłatność wyklucza uznanie umowy za umowę o dzieło. Ale jest możliwe, aby autor stworzył utwór nieodpłatnie i również nieodpłatnie przeniósł prawa autorskie na zamawiającego. Z punktu widzenia kodeksu cywilnego taka umowa będzie pewnie podlegała przepisom umowy o darowiźnie, choć prawnicy toczą co do tego dyskusje. Z punktu widzenia praw autorskich, umowa przenosząca prawa autorskie może przewidywać, że przeniesienie następuje nieodpłatnie. Konieczne jest, aby nieodpłatność była w umowie wyraźnie zastrzeżona, gdyż w przeciwnym wypadku prawo autorskie nakazuje zapłatę twórcy wynagrodzenia.