1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Mój ojciec wraz ze swoją siostrą był spadkobiercą praw autorskich po ich siostrze. Ojciec zmarł w zeszłym roku. Czy to znaczy że jego synowie dziedziczą po nim prawa, tzn. zachowują połowę praw, a druga połowę jego siostra?

Zakładając najprostszy scenariusz, w którym do spadku należały tylko prawa autorskie, a pomiędzy ojcem i siostrą zostały one podzielone w równych udziałach, to w wyniku spadkobrania po ojcu synowie nabędą spadek, w skład którego wejdzie udział w prawach autorskich w wysokości 1/2. Siostra ojca byłaby ewentualnie uprawniona do dziedziczenia po nim wtedy, gdyby nie pozostawił on potomstwa ani obojga swoich rodziców.

W prawie spadkowym odróżnia się nabycie spadku od działu spadku. Zakładając, że opisany w pytaniu ojciec i jego siostra nabyli spadek po zmarłej siostrze po połowie, to nie oznacza to automatycznie, że każdemu z nich przysługuje udział w wysokości 1/2 w należących do spadku prawach autorskich. Wszystko zależy od tego czy i jak został przeprowadzony dział spadku. Podobnie, osoby powołane do dziedziczenia po ojcu (synowie i ew. inne wskazane w ustawie osoby) nabędą po nim spadek, a nie od razu konkretne należące do tego spadku prawa i przedmioty. To komu i w jakim udziale one przypadną, będzie możliwe do ustalenia dopiero przy dziale spadku.

Wszystko może być oczywiście bardziej skomplikowane, jeżeli ktokolwiek ze wskazanych powyżej zmarłych pozostawił testament, bądź gdy zachodzą inne przewidziane w prawie spadkowym szczególne sytuacje.

Na marginesie, warto pamiętać, że dziedziczenie praw autorskich odnosi się wyłącznie do autorskich praw majątkowych i tylko wtedy, gdy faktycznie weszły one do spadku. Zawarte za życia przez spadkodawcę umowy przenoszące prawa autorskie na osoby trzecie (np. wydawców) powodują, że prawa te do spadku nie wejdą.