1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Gdzie można znaleźć informacje o stawkach za prawo do użycia wizerunku sławnej osoby?

Jeżeli określona osoba w ogóle godzi się na wykorzystanie jej wizerunku (korzystanie bez zgody jest możliwe tylko w niektórych, określonych w prawie autorskim przypadkach), to ewentualne wynagrodzenie za udzielenie tej zgody jest kwestią swobodnych negocjacji. Nie ma oficjalnie określonych stawek, choć oczywiście poszczególne osoby bądź zatrudnione przez nich agencje mogą publikować lub udostępniać na żądanie swoje „cenniki”. Informacji o tych „cennikach” najlepiej poszukiwać jak najbliżej „źródła”, czyli u konkretnej osoby lub jej agenta.

Rozpowszechnianie wizerunku, nawet „osoby sławnej” nie wymaga uzyskiwania zgody ani zapłaty wynagrodzenia jeżeli:
1) jest to osoba powszechnie znana, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoba ta stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.