1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy kompilowanie komentarzy znajdujących się np. pod artykułami w portalu Gazeta.pl w celu tworzenia „własnych” notek blogowych narusza prawa autorów gdy nie zostają podane źródła? Jak scharakteryzować „przetworzenie” czyli np. zamianę „widziałem” na „widziałam”, zmianę kolejności słów lub zdań, gdy np. tego typu zawartość stanowi 70%-90% treści?

Do powstania utworu wystarcza nawet najmniejszy wkład indywidualnej twórczości. Wobec tego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że komentarze są chronione prawem autorskim. Oznacza to, że korzystanie z nich jest co prawda możliwe w granicach dozwolonego użytku, bez zgody uprawnionego, ale wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań. Jednym z nich jest podanie źródła. Inne wymagania, np. w przypadku cytowania to odpowiednie uzasadnienie cytatu oraz istnienie własnego utworu, w którym cytujemy cudzy utwór. Sama kompilacja cudzych komentarzy, bez własnego wkładu twórczego, raczej nie będzie mieściła się w granicach dozwolonego użytku.

Prawo autorskie nie chroni idei wyrażanych w utworach, a jedynie sposób ich wyrażenia. Trudno oczywiście wyznaczyć jednoznaczną granicę pomiędzy ideą a sposobem jej wyrażenia, zwłaszcza w przypadku krótkich form. Ale na pewno dozwolone jest napisanie artykułu na tematy poruszone w komentarzach. Jednak nie może to polegać na modyfikowaniu chronionej formy wyrażenia tych komentarzy. Należy raczej po prostu napisać artykuł od nowa, własnymi słowami, co najwyżej inspirując się cudzymi treściami.