1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chcę utworzyć serwis internetowy i aplikację mobilną, które będą bazą wiedzy na temat twórczości jednego z zagranicznych autorów książek (bohaterowie, miejsca, zdarzenia i różne funkcjonalności, których treść opiera się na tej bazie). Treści serwisu i aplikacji nie są bezpośrednio kopiowane z książek, lecz są tworzone na podstawie mojej własnej wiedzy na temat tej twórczości. Nie będę wykorzystywał żadnych zdjęć innych niż sporządzone przeze mnie. Czy takie wykorzystanie treści utworów jest w zgodzie z naszym i międzynarodowym prawem?

Tworzenie bazy informacji na temat twórczości danego autora nie stanowi naruszenia jego praw autorskich, o ile oczywiście nie dochodzi przy tym do bezpośredniej eksploatacji utworów.

Trzeba pamiętać, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dla objęcia określonego dzieła ochroną konieczne jest zatem, by było ono rezultatem procesu nieszablonowego, twórczego oraz by cechowało się określonym stopniem oryginalności.

W związku z powyższą definicją, nie tylko sama książka będzie przedmiotem ochrony – ochroną mogą być objęte także jej twórcze elementy, przede wszystkim postacie. Wydaje się, że do naruszenia autorskich praw majątkowych mogłoby dojść np. gdyby strona internetowa/aplikacja posługiwała się postacią (lub innym twórczym elementem książki), umieszczała ją w „pozaksiążkowym” kontekście, etc.

Za niedopuszczalne należałoby także uznać przedstawianie na stronie streszczeń utworów. Streszczenie z reguły będzie tak zwanym utworem zależnym (tj. powstałym na podstawie cudzego utworu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozpowszechniania utworu zależnego konieczna jest zgoda twórcy utworu pierwotnego.

Wreszcie, problem może stanowić także korzystanie z cytatów. W myśl ustawy o prawie autorskim jest to dopuszczalne zasadniczo w utworach w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. W przypadku strony internetowej/aplikacji trudno dopatrzyć się takiego celu.

W odniesieniu natomiast do zdjęć trzeba pamiętać, że o ile zawierają wizerunek określonych osób należy uzyskać zgodę tych osób na rozpowszechnianie. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osoby te otrzymały zapłatę za pozowanie, na zdjęciu przedstawiono osobę powszechnie znaną i dodatkowo zdjęcie wykonano w związku z jej funkcją zawodową, polityczną, społeczną, lub też osoba ta jest fragmentem większej całości (zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy).