Prawo kultury

Jako aktor przygotowuje monodram z wykorzystaniem fragmentów współczesnej noweli, żyjącego pisarza. Spektakl tworzę celem prezentowania go na festiwalach teatralnych skierowanych do tego typu formy. Nie mam zamiaru sprzedawać spektaklu i czerpać z niego dochodów. Moje pytanie brzmi, czy muszę mieć zgodę autora na tego typu wykorzystanie fragmentów jego tekstu?

Zgoda autora będzie konieczna, jeżeli wykorzystanie fragmentów noweli w monodramie przekroczy granice dozwolonego użytku. W ramach dozwolonego użytku można na przykład cytować cudze utwory, na zasadach które omawialiśmy w pytaniach dotyczących cytatu.

Zarówno miejsce prezentowania monodramu, jak i brak dochodów ze spektaklu ma w tym przypadku wtórne znaczenie w tym sensie, że samo w sobie nie legitymizuje (dowolnego) korzystania z cudzego utworu. Niektórzy prawnicy uważają natomiast, że np. brak dochodów (korzyści majątkowych) jest dodatkowym, koniecznym warunkiem powoływania się na przepisy o dozwolonym użytku.