Prawo kultury

W instytucji publicznej przechowywane są prace malarskie polskiego artysty, który zmarł ponad 60 lat temu. Czy prawa autorskie do prac tego artysty stały się własnością publiczną? Instytucja, o której mowa wyżej wykonała fotograficzne kopie wspomnianych prac i zdigitalizowała je. Czy to ta instytucja jest właścicielem (praw do) cyfrowych kopii? Na jakich zasadach powinny być one udostępniane osobom/podmiotom chcącym je przetwarzać?

Prawa autorskie są w Polsce chronione przez czas życia twórcy oraz przez 70 lat po jego śmierci (niekiedy termin ten liczy się od innego wydarzenia niż śmierć autora). Zatem prawa te najprawdopodobniej jeszcze nie wygasły.

Dygitalizacja cudzego utworu nie zawsze prowadzi do powstania nowych, osobnych praw. Takie prawa mogą powstać, gdy dygitalizacja miała charakter twórczy. Proste, techniczne przełożenie utworu na inny nośnik nie powoduje, że podejmująca się tej czynności osoba nabywa jakiekolwiek prawa do efektu tych czynności. Instytucja jest natomiast zapewne właścicielem nośników, na których zdigitalizowane zbiory utrwalono i najkrócej rzecz ujmując – może ustalać zasady dostępu do tych nośników. Instytucje publiczne nie mają jednak całkowitej swobody w ustalaniu tych zasad. I tak np. muzea muszą przede wszystkim postępować zgodnie z ustawą o muzeach, biblioteki z ustawą o bibliotekach. Każda z tych ustaw określa ramy bądź nawet wprost zasady udostępniania zbiorów.

W niedalekiej przyszłości dojdzie do wdrożenia w Polsce nowelizacji dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która obejmie swoim zakresem zasoby muzeów, archiwów i bibliotek. Ostateczny kształt tych przepisów nie jest jeszcze znany, ale wpłyną one na dopuszczalne zasady udostępniania zbiorów tych instytucji.