Prawo kultury

Pytanie dotyczy wykorzystania Creative Commons – Uznanie Autorstwa – na tych samych warunkach CC BY-SA odnośnie zdjęć jakie zamierzam umieścić w książce (zwykłej, papierowej, drukowanej w zwykłym wydawnictwie). „SA” mówi że należy je umieszczać na takich samych warunkach – co to oznacza odnośnie fotografii zamieszczonej w książce? Czy cała książka musi być wydana na zasadzie CC-BY-SA?

Klauzula „SA” dotyczy objętego licencją utworu oraz jego opracowań. Jeżeli zatem fotografia zostanie wykorzystana w książce w taki sposób, że książka ta stanie się opracowaniem fotografii, to istotnie cała książka powinna zostać udostępniona na licencji CC-BY-SA.

Zazwyczaj jednak fotografie umieszczane są w książkach w sposób prowadzący do powstania „utworu z zapożyczeniami”. Zapożyczenia te mogą spełniać przesłanki dozwolonego cytowania i wtedy żadna licencja nie jest w ogóle potrzebna, a licencje CC wyraźnie zastrzegają, że nie wpływają na możliwość korzystania z utworu na zasadzie dozwolonego użytku. Przy czym, warto w tym miejscu zapoznać się z kontrowersjami dotyczącymi możliwości powoływania się na przepisy o dozwolonym cytowaniu w odniesieniu do zamieszczania w książkach fotografii, ilustracji itp. (w związku z towarzyszącymi temu wątpliwościami oraz różnicami zakresu dozwolonego cytatu w różnych krajach wykształciła się praktyka wydawców pytania o zgodę i udzielania licencji na zapożyczanie takich utworów w książkach).

W przypadku, gdy zapożyczenie przekroczy granice dozwolonego cytowania, uprawnienie do umieszczenia fotografii w książce będzie wynikało z licencji CC-BY-SA. Zapożyczenie nie prowadzące jednak do powstania opracowania oznaczać będzie w takim wypadku jedynie to, że obowiązki wynikające z tej licencji ograniczą się do samej wykorzystanej tak fotografii, a nie całej książki.

Niestety, granica pomiędzy cytowaniem, zapożyczaniem przekraczającym granice cytowania oraz opracowaniem nie jest w prawie autorskim sztywno wyznaczona i nie jest możliwa do ustalenia za pomocą jakichś konkretnych, mierzalnych kryteriów.