1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Kilka lat temu napisałem pracę licencjacką. Czy mogę jej część opublikować w niezmienionej formie w czasopiśmie naukowym, czy też będzie to autoplagiat pracy dyplomowej? Dodam, że poza egzemplarzem własnym, promotora i do archiwum uczelni praca ta nie była nigdzie opublikowana.

Pierwszeństwo opublikowania pracy dyplomowej studenta przysługuje uczelni, ale tylko w ciągu 6 miesięcy od obrony. Jeżeli ten termin minął, a student nie przeniósł praw na uczelnię lub kogoś innego, to może pracę wydać bez pytania kogokolwiek o zgodę.

Osobną kwestią jest konieczność dokonania publikacji w takiej postaci, aby nie doszło do (auto)plagiatu. O wieloznaczności pojęcia plagiat pisaliśmy już kilkakrotnie. W tym przypadku jako minimum należałoby pewnie zadbać, aby w publikacji pojawiła się jasna informacja o jej pochodzeniu oraz relacji do oryginału. Warto też zapoznać się z polityką i wymogami konkretnego wydawcy, u którego praca będzie wydawana, a także z zasadami panującymi na uczelni (jednostce naukowej) w ramach której obecnie student jest zatrudniony (i na konto której doszłoby do ew. nieprawidłowego zaliczenia tego dorobku).