Prawo kultury

Wydawca zamówił u mnie tekst. Tekst został wydrukowany w magazynie, ale nie została zamieszczona informacja, że jestem jego autorem. Czy to jest naruszenie moich praw autorskich i czy mogę coś z tym zrobić?

Autorstwo utworu jest chronione autorskimi prawami osobistym, które zawsze przysługują twórcy i są niezbywalne. Za swojego życia to tylko twórca decyduje, czy utwór udostępnić anonimowo, pod pseudonimem, czy pod swoim własnym nazwiskiem i każdy jest zobowiązany szanować tę decyzję. Nie można się ponadto skutecznie zrzec autorstwa ani umówić, że autorem będzie inna osoba niż faktyczny twórca utworu.

Oznacza to, że pod tekstem powinna zostać umieszczona informacja o autorstwie zgodna z prawdą oraz wolą twórcy. Jej brak będzie naruszeniem, jeżeli byłaby to informacja nieprawdziwa (np. wprowadzająca w błąd co do autorstwa) lub niezgodna z tym, co ustalono z twórcą (np. podanie nazwiska zamiast wskazanego przez autora pseudonimu).

Ale ustalenia z twórcą to rodzaj umowy, wobec czego jej dokładna treść zależy od oświadczeń, jakie strony pomiędzy sobą wymieniły, a także od okoliczności towarzyszących zawarciu umowy. Istotne są tu też ustalone zwyczaje, a w prasie mogą panować zwyczaje niepodpisywania tekstów – wydawca mógł więc uznać to za uzgodnione, co jednak nie oznacza automatycznie, że to faktycznie uzgodnione zostało.