Prawo kultury

Jestem fotografem który zaczyna wykonywać zlecenia poza granicami kraju dla zagranicznych firm. Jak powinna wyglądać umowa licencyjna podpisywana z zagraniczną firmą? Czy może to być po prostu przetłumaczona licencja napisana zgodnie z polskim prawem, czy powinno być to coś zupełnie innego?

W przypadku umów z podmiotami zagranicznymi (i ew. innymi „obcymi elementami”) nie można wykluczyć, że w przypadku sporu, będzie on rozstrzygany w oparciu o obce prawo. Co więcej, spór taki może trafić nie tylko przed polski, ale też przed zagraniczny sąd (podstawową zasadą jest to, że właściwy jest sąd pozwanego). Każdy sąd ustala jakie prawo stosować w oparciu o obowiązujące w danym kraju reguły nazywane „prawem prywatnym międzynarodowym”.

Choć prawo autorskie jest w swych podstawowych założeniach podobne w wielu krajach, to jednak nadal występują istotne różnice, w tym wymagania co do sposobu określania rodzaju i zakresu umów. Pełne dostosowanie umowy do wymagań różnych ustawodawstw nie jest może niemożliwe, ale jest na pewno trudne. Problem ten można zminimalizować wpisując do umowy postanowienie, że zawsze podlega ona tylko jednemu prawu (np. polskiemu), a spory będą rozstrzygane zawsze przez sądy jednego państwa (np. polskiego). Przy czym, skuteczność takich klauzul może być ograniczona na gruncie różnych przepisów w szczególnych sytuacjach (np. przepisy chroniące konsumentów).

Niemniej jednak, po wpisaniu do umowy wyraźnego postanowienia w umowie o wyborze prawa polskiego i polskiego sądu można założyć, że napisanie tej umowy zgodnie z polskim prawem powinno wystarczyć w większości standardowych sytuacji. Ale pewność co do tego można uzyskać jedynie przez dokładną analizę prawa kraju, który może okazać się jakoś z tą umową powiązany (siedziba zleceniodawcy, miejsce wykonania umowy, miejsce dochodzenia roszczeń itd.) – wtedy może się bowiem okazać, że prawa to ma jakieś specyficzne wymagania, które w prawie polskim nie występują, a które mogą okazać się istotne pomimo wyboru prawa i sądu polskiego. Choć będą to pewnie wyjątkowe sytuacje, w określonych przypadkach mogą rodzić poważne konsekwencje.