Prawo kultury

1) Czy odświeżenie (lifting) istniejącego znaku graficznego wymaga zgody twórcy oryginalnego znaku; czy zgoda posiadacza praw majątkowych (jeśli te twórca oryginału przekazał innej osobie/podmiotowi) jest wystarczająca do wykonania takiej modyfikacji? Jaki jest status odświeżonego znaku? Kto posiada do niego prawa? 2) Czy i pod jakimi warunkami możliwe jest wykonanie cyfrowej wersji znaku graficznego istniejącego jedynie w formie „analogowej” (np. w formie rysunku) lub przygotowanie wersji wektorowej znaku wraz z ponownym zdefiniowaniem jego kolorystyki, na bazie otrzymanej wersji bitmapowej? Czy tego rodzaju działania stanowią opracowanie?

Ad 1 Zmiana znaku może wymagać zgody twórcy oryginału. Wiele zależy od tego jakiego rodzaju jest to zmiana oraz jaką dokładnie umowę zawarł twórca znaku z tym, komu przekazał autorskie prawa majątkowe. Nowy znak, o ile został zmodyfikowany w sposób twórczy, będzie nowym utworem (opracowaniem), do którego prawa będzie posiadał twórca opracowania. Przy czym, korzystanie z opracowania wymaga ponadto zgody twórcy oryginału.

Ad 2 Wymienione działania mogą prowadzić do powstania opracowania, o ile będą twórcze. Co do zasady samo zdigitalizowanie lub mechaniczna konwersja na wersję wektorową nie wydają się twórcze, ale na pewnym etapie może pojawić się konieczność dokonania jakichś twórczych wyborów.

Zarówno twórcza, jak i nietwórcza modyfikacja utworu, jak też i skorzystanie z niego na osobnym polu eksploatacji (eksploatacja analogowa i cyfrowa to osobne pola eksploatacji) wymagają zgody twórcy. Wszystko zależy zatem od tego, jaka została z nim zawarta umowa.