Prawo kultury

Czy monodram wystawiony bez pobierania opłat za bilety na podstawie dzieł nieżyjącego od 28 lat autora wymaga zgody osób mających prawa do dzieł autora? Jaka forma akceptacji wykorzystania prawa autorskich autora jest traktowana jako spełnienie wymagania otrzymania zgody na wykorzystanie praw. Czy mail wystarczy?

Ponieważ prawa autorskie majątkowe wygasają co do zasady dopiero 70 lat po śmierci autora, to wskazany w pytaniu monodram jest nadal chroniony. Skorzystanie z niego wymaga zgody autora. Brak opłat za bilety nie jest wystarczające, chyba że wykonanie miałoby miejsce podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych (jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych) – art. 31 pr. aut.

Zgoda (licencja niewyłączna) nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Może być zatem udzielona w mailu, o ile zostanie wyrażona w sposób wyraźny, a mail zostanie wysłany przez osobę uprawnioną (tu: wszystkich spadkobierców lub osobę uprawnioną do reprezentowania ich wszystkich). Treść zgody powinna uwzględniać przepisy prawa autorskiego dotyczące umów – chodzi m.in. o obowiązek wymienienia pól eksploatacji, określenie odpłatności, czasu trwania i zasięgu terytorialnego licencji itd.