Prawo kultury

Czy fotografie typu sleeveface, które eksponują okładki nowości książkowych w bibliotece mogą naruszać prawa wydawców (bądź autorów) do tych książek?

Okładki książek mogą być chronionymi utworami, więc co do zasady korzystanie z nich wymaga albo uzyskania zgody autora/wydawcy, albo ograniczenia tego korzystania do zakresu określonego w przepisach o dozwolonym użytku. Nie można powiedzieć, aby każde fotografie typu sleeveface zawsze mieściły się np. w zakresie dozwolonego cytowania, ale nie jest to również całkowicie wykluczone. Tym bardziej, że po ostatniej nowelizacji prawa autorskiego wyraźnie dopuszcza ono parodię, pastisz, karykaturę i podobne „gatunki twórczości”.