Prawo kultury

Chciałbym przegrać koronkę do Ducha Świętego z płyty na kasetę magnetofonową. Czy mogę ściągnąć z internetu. Czy muszę Kupić. I czy potrzebuje do tego praw autorskich?

Według niektórych informacji, Koronka do Ducha Świętego to modlitwa, która została objawiona przez Jezusa. Nie jest zatem oczywiste kogo w przypadku sporu sąd uznałby za autora, a ma to wpływ na ustalenie, czy prawa autorskie w ogóle do niej istnieją i czy jeszcze nie wygasły. Może się tu okazać konieczne wejście w rozważania teologiczne o naturze Jezusa, a sprawę komplikuje pytanie, na ile ustalenia z tych rozważań będą wiązały świecki sąd. Przyjmując najbardziej laickie podejście, za autora można uznać osobę, która zapisała tę modlitwę – a którą według różnych informacji jest zmarła w 1936 r. zakonnica. Jeżeli tak, to prawa autorskie najprawdopodobniej już wygasły i tekst modlitwy może być swobodnie kopiowany.

Przy czym, podobnie jak w sprawie Dzienniczka Św. Faustyny (http://www.fronda.pl/a/dzienniczek-siostry-faustyny-pod-ochrona,425.html) może się okazać, że według niektórych termin wygaśnięcia praw należy liczyć od innej daty, co zależnie od okoliczności może ale nie musi okazać się prawdą.

Poza tym, trzeba odróżnić sam tekst modlitwy od nagrania tej modlitwy, które może być osobno chronione – jako artystyczne wykonanie i fonogram.

W przypadku chronionych utworów i przedmiotów praw pokrewnych, korzystanie z nich wymaga albo zgody uprawnionych, albo ograniczenia korzystania do zakresu określonego w przepisach o dozwolonym użytku. I choć dla własnego użytku można kopiować cudze utwory (jest to dozwolony użytek osobisty określony w art. 23 pr. aut.), to faktycznie występuje tu pewna wątpliwość co do istnienia tej możliwości w przypadku, gdy utwór pochodzi z nielegalnego źródła (por. http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/siewicz-legalnosc-zrodla-KOED.pdf).