Prawo kultury

Chcę założyć stronę internetową na której będą oceniane produkty różnych producentów. Dane o produktach, które chcę umieścić na tej stronie, są dostępne na opakowaniach/ ulotkach dołączanych do produktów, więc nie są tajne. Pytanie czy muszę mieć zgodę producentów na umieszczanie zdjęć ich produktów w takiej przeglądarce, porównywarce?

Towary, ich nazwy lub umieszczone na nich opisy mogą być chronione prawem autorskim jeżeli są twórcze (ich opublikowanie nie wpływa na utratę ochrony prawnej). Oznaczenia towarów z kolei mogą być chronionymi znakami towarowymi. Jednak ochrona prawna nie oznacza, że prowadzenie serwisu opisanego w pytaniu jest z góry zakazane. Będzie to legalne wtedy, gdy osoba uprawniona udzieli zgody, albo bez tej zgody, jeżeli działanie nie będzie stanowiło wkroczenia w zakres prawa wyłącznego (względnie, będzie wyraźnie dozwolone przez ustawę).

I tak, w odniesieniu do praw autorskich istnieje przepis pozwalający cytować cudze utwory – w określonych okolicznościach (por. http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=dozwolony-cytat – przy czym wiele z tych odpowiedzi dotyczy przepisów o cytacie sprzed ostatniej nowelizacji, która zmieniła pewne szczegóły).

Prawo własności przemysłowej stanowi, że inne osoby niż uprawniony mogą korzystać z oznaczeń wskazujących m.in. na pochodzenie lub przeznaczenie towaru (na tej zasadzie np. warsztat samochodowy reperujący samochody określonej marki może reklamować się znakiem tej marki – co zostało zresztą potwierdzone w orzecznictwie).

Powyższe nie oznacza jednak, że prowadzenie opisanego w pytaniu serwisu jest całkowicie pozbawione ryzyka prawnego. Takie ryzyko jest związane przede wszystkim z kwestią aktualności i dokładności prezentowanych opisów, czy ze sposobem umożliwienia użytkownikom wypowiadania się o produktach (i wynikające z tego ew. wprowadzanie w błąd lub naruszanie dóbr osobistych czy renomy producentów).