Prawo kultury

Jak sprawdzić kto ma prawa do wydawania powieści autora, który już nie żyje a ostatni wydawca je niedawno stracił?

Nie ma niestety żadnego oficjalnego rejestru praw autorskich, w których można by było dokonać takiego sprawdzenia tak, jak to można zrobić w odniesieniu do nieruchomości w księgach wieczystych. Ustalenie komu przysługują prawa autorskie wymaga samodzielnego zbadania faktów i zawartych umów. Autor mógł przenieść prawa na wydawcę, ale mógł mu też udzielić tylko licencji. Informacja, że dotychczasowy wydawca swoje prawa stracił może oznaczać wiele różnych rzeczy. Zakładając jeden z możliwych scenariuszy – że autor przeniósł na wydawcę prawa tylko do określonego wydania (lub tylko na określony czas), to prawa są po stronie autora (lub jego spadkobierców. Ale sytuacja może być bardziej skomplikowana.