Prawo kultury

Prowadzę stronę, na której prezentowane są miejsca przyjazne dzieciom (restauracje, kawiarnie itp). Krótkiemu opisowi obiektu towarzyszą zdjęcia wykonane przeze mnie bądź pozyskane ze strony internetowej lokalu. W przypadku własnych zdjęć pytam obsługę o możliwość ich wykonania i zamieszczenia na blogu. Nie wiem czy tego rodzaju zgoda jest wystarczająca czy powinienem o nią prosić mailowo bądź pisemnie. Druga kwestia to zdjęcia pozyskane ze strony lokalu – czy wystarczy podanie źródła czy wymagana jest zgoda lokalu/autora zdjęcia na zamieszczenie ich na mojej stronie?

Ponieważ wystrój lokalu oraz jego fotografie mogą być utworami to ich wykorzystanie jest możliwe albo za zgodą autorów, albo w granicach dozwolonego użytku. Zgoda powinna być wyraźna, ale nie musi być udzielona na piśmie. Zapisanie zgody (przynajmniej mailem) ułatwia jednak wykazanie, że została udzielona i w jakiej treści. Zgoda nie jest potrzebna, jeżeli utwory będą wykorzystywane wyłącznie w ramach dozwolonego użytku. Można sobie na przykład wyobrazić, że zdjęcie będzie cytatem w artykule i służy w ten sposób wyjaśnieniu twierdzeń tam stawianych (więcej o wymaganiach dotyczących cytowania pisaliśmy pod: http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=dozwolony-cytat. Przepisy tam omawiane zostały co prawda niedawno znowelizowane, ale ich ogólne zasady pozostały podobne.