Prawo kultury

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będę sprzedawała używane książki za pośrednictwem Internetu oraz sklepu stacjonarnego. Sklep stacjonarny będzie pełnił również funkcję małej kawiarenki z kącikiem do czytania. Świat zmierza ku rozwojowi technologicznemu toteż chciałabym utworzyć stanowiska z czytnikami e-booków. Czy udostępnienie e-booków klientom nie będzie naruszało praw autorskich?

Sprzedaż używanego (tj. wprowadzonego do obrotu) egzemplarza książki nie narusza prawa autorskiego. Ale nie można tego tak jednoznacznie stwierdzić w odniesieniu do udostępniania „kącika do czytania” (nawet jeżeli miałby obejmować tylko tradycyjne książki, a nie e-booki). Jeżeli na przykład skala tego kącika będzie taka, że stanie się on sposobem na korzystanie utworów samym w sobie (nie będzie służył tylko do przeglądania książek przed ich zakupem), to całkiem uzasadnione będzie twierdzenie, że jest to korzystaniu z utworu wykraczające poza czynności związane z jego odsprzedażą.

Takie publiczne udostępnianie utworów będzie wtedy wymagało osobnej podstawy prawnej. Może to być na przykład dozwolony użytek przewidziany dla bibliotek. Zorganizowanie biblioteki spełniającej kryteria ustawy o bibliotekach nie jest jednak szczególnie trudne. Formalności z tym związane, a przede wszystkim analiza zasadności powoływania do życia biblioteki w tej sytuacji wymaga jednak osobnej, indywidualnej oceny po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami prowadzonej działalności.

Pytanie, czy e-booki można traktować na równi z papierowymi książkami jest wciąż otwarte. W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE (C‑174/15) potwierdził jednak, że w pewnych okolicznościach wypożyczanie tradycyjnych książek i ich cyfrowych kopii podlega tym samym przepisom.