1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

W ramach biblioteki oraz domu kultury chcemy zorganizować konkurs plastyczny dla uczniów kilkunastu szkół z gminy. Konkurs miałby dotyczyć legend związanych z regionem. Chcemy przepisać, wydrukować i rozesłać do szkół tekst legend ze współczesnej książki (w sumie chodzi o 30% całej książki). Autorka książki nie żyje, jedna z jej córek udzieliła mi ustnego pozwolenia, jednak próby uzyskania go na piśmie nie przyniosły rezultatu. Czy działając bez niego przekroczę dozwolony użytek publiczny?

Powoływanie się na dozwolony użytek w tym przypadku jest ryzykowne, gdyż planowane jest skopiowanie i rozpowszechnienie utworu w sposób związany z celami oświatowymi w sposób dość odległy.

W przypadku, gdy uprawniony nie żyje, zgodę na korzystanie z utworu należy uzyskać od spadkobiercy. Jeżeli jest kilku spadkobierców, a dział spadku nie został dokonany, zgody powinni udzielić wszyscy jednomyślnie. Takie pozwolenie nie musi mieć formy pisemnej, jednak warto zadbać o jego odpowiednie udokumentowanie, aby móc później udowodnić, że faktycznie zostało udzielone.

Zgoda nie jest konieczna w przypadku korzystania w ramach dozwolonego użytku, ale także wtedy, gdy korzystamy z dóbr należących do domeny publicznej. Prawo autorskie nie chroni idei i zasad, a ponadto wygasa z upływem 70 lat od śmierci twórcy. Legendy należą do domeny publicznej niejako z definicji (zazwyczaj nigdy nie były chronione, gdyż powstały na długo przed pojawieniem się prawa autorskiego). Chroniony może być jedynie konkretny współczesny zapis, opracowanie danej legendy.

Można zatem zastanowić się nad zorganizowaniem konkursu albo poprzez samodzielne opracowanie legend, bez posługiwania się chronioną postacią ich wyrażenia ze współczesnych książek, albo poprzestanie na wskazaniu uczestnikom w regulaminie informacji bibliograficznych konkretnej książki, bez dostarczania im jej kopii.