Prawo kultury

Projektuję logo dla jednej parafii. Znak ma przedstawiać postać świętego, który widnieje na jednym z obrazów namalowanych około XIII wieku. Czy dozwolone jest odrysowanie postaci (choć niedokładne i przekształcone i w formie dość uproszczonej) i wykorzystanie jako elementu logo?

W XIII w. nie obowiązywało jeszcze żadne prawo autorskie. Nawet jednak w myśl obecnego prawa, ochrona autorskich praw majątkowych wygasa po upływie 70 lat od śmierci autora. Wobec tego, dzieło z XIII w. można swobodnie wykorzystywać (w tym modyfikować) w celu przygotowania logo.