Prawo kultury

Książka została opublikowana w wydawnictwie naukowym, które następnie umieściło ją na platformie ibuk.pl. Książka była polecaną literaturą do zajęć i studenci wykupili dostęp do książki na platformie w opcji pozwalającej na korzystanie tylko w wersji online. Nie mogli pobrać pliku z książką. Napisali więc skrypt, który robił zrzut ekranu każdej strony książki. W ten sposób dokonali zrzutu wszystkiego i rozpowszechnili to w swojej grupie. Czy mogli to zrobić w zakresie dozwolonego użytku osobistego?

Pytanie dotyka nierozstrzygniętego niestety dotychczas sporu, czy art. 23 prawa autorskiego zawiera ograniczenia co do liczby egzemplarzy oraz jak rozumieć użyte tam sformułowanie „stosunek towarzyski”. Istnieją interpretacje, zgodnie z którymi opisana w pytaniu działalność mieści się w granicach dozwolonego użytku osobistego. Jednocześnie istnieją też argumenty, powołujące się m.in. na art. 35 i zawarte tam wymogi poszanowania normalnego korzystania z utworu oraz słusznych interesów twórcy, zgodnie z którymi opisane w pytaniu działanie wykracza poza dozwolony użytek (argumenty te sprowadzają się do potocznej konstatacji „gdyby wszyscy tak robili, to autorzy sprzedaliby tylko jedną książkę”). Można się oczywiście zgadzać bądź z jedną, bądź z drugą stroną sporu, ale faktem jest, że w przepisach nie ma jasnej odpowiedzi na zadane tu pytanie.