1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy w przypadku prac pracowników w firmie np. wykonywanie zdjęć, firma ma obowiązek podać kto jest autorem zdjęcia skoro prawa aut. majątkowe są z automatu przekazane firmie?

Prawo do oznaczania utworu imieniem lub nazwiskiem to jedno z autorskich praw osobistych. Jest to prawo niezbywalne i autor zachowuje je nawet wtedy, gdy utwór powstał w wykonaniu umowy o pracę. Na marginesie, zamiast imienia i nazwiska, autor może wybrać oznaczanie utworu pseudonimem lub chcieć pozostać anonimowym. Użytkownicy utworu muszą ten wybór uszanować i oznaczać autorstwo zgodnie z wolą twórcy. Oznaczenie autorstwa powinno oczywiście być dokonane z uwzględnieniem istniejących możliwości (np. w prasie, z uwagi na ograniczenia liczby znaków często stosuje się oznaczanie artykułów inicjałami). Niezbywalność autorskich praw osobistych nie oznacza ponadto, że nie można w umowie ustalić sposobu ich wykonywania. Umowa może zatem precyzować, jak autorstwo będzie oznaczane, dzięki czemu łatwiej uniknąć nieporozumień w przyszłości.