1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy nauczyciel akademicki podczas wykonywania obowiązków służbowych (prowadzenie wykładu/ćwiczeń) staje się osobą publiczną? Czy student może wykonać zdjęcie wykładowcy bez zgody wykładowcy – jeśli jest ona w ogóle potrzebna? Czy może je opublikować w mediach społecznościowych?

Nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie wizerunku „osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych” (art. 81 pr. aut.). Wykładowca może być osobą powszechnie znaną, przy czym „powszechność” można odnosić do pewnej grupy, niekoniecznie do całego społeczeństwa. Zakres tej powszechnej znajomości niektóre sądy przekładają na dozwolony zakres rozpowszechniania wizerunku. Czyli np. jeżeli wykładowca jest powszechnie znany tylko wśród studentów danej uczelni, to jego zgoda byłaby potrzebna dopiero wtedy, gdy zasięg medium wykracza poza tę grupę.
Niezależnie od tego zasięgu, wizerunek musi pozostawać w związku z funkcją publiczną wykładowcy. Poza tym, art. 81 pr. aut. nie upoważnia do naruszania dóbr osobistych wykładowcy, czyli np. do publikowania wizerunku w sposób naruszający jego godność.