1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy firma ma obowiązek podpisania autora / programistę współtworzącego program lub grafika który wykonał szablon strony / serwisu?

Prawo do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem, pseudonimem albo poszanowanie anonimowości twórcy, zależnie od jego woli, jest niezbywalnym prawem twórcy (także twórców programów komputerowych). Osoby korzystające z utworów powinny zatem oznaczać je tak, jak chce tego twórca. Niezbywalność autorskich praw osobistych nie oznacza jednak, że nie można w umowie ustalić sposobu ich wykonywania, w tym sposobu oznaczania autorstwa. Funkcjonują też umowy, w których autorzy godzą się na niewskazywanie ich autorstwa. W przypadku zawarcia takiej umowy, autorowi może być trudno domagać się, aby jego autorstwo było jednak oznaczane.